EVROPSKI DNEVI ARHEOLOGIJE 2021 Vabljeni na poletni zmenek z arheologijo!

Pridete na poletni zmenek z arheologijo? 

Tudi letos ste 17., 18. in 19. junija 2022 vljudno vabljeni na poletni zmenek z Evropskimi Dnevi Arheologije!

 

 

 

O Evropskih Dnevih Arheologije

Francosko Ministrstvo za kulturo je leta 2010 Nacionalnemu inštitutu za preventivne arheološke raziskave (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives oz. INRAP) zaupalo so-organizacijo in promocijo Nacionalnih dnevov arheologije (Journées Nationales de l’Archéologie oz. JNA).

Tridnevni praznik arheologije, ki vsako leto poteka na začetku poletja, združuje vse, ki se ukvarjajo z arheologijo in približujejo javnosti tako zaklade kulturne dediščine kot tudi skrivnosti stroke. Izvajalci arheoloških izkopavanj, raziskovalne organizacije, univerze, muzeji in arheološka najdišča ali parki, laboratoriji, združenja, arhivi in lokalne oblasti se združijo v želji po organizaciji raznolikih dejavnosti za obiskovalce. Pri obveščanju javnosti sodelujejo tako različne Službe za odnose z javnostmi posameznih organizatorjev kot lokalni in nacionalni mediji.
V letu 2019 je želja po praznovanju arheologije prerasla državne meje in Franciji se je prvič pridružilo še 16 evropskih držav. Med najbolj uspešnimi je bila po zaslugi vseh organizatorjev dogodkov in aktivnosti ter radovednih obiskovalcev prav Slovenija!

V juniju 2020, ko je vse naše načrte na glavo obrnila pandemija koronavirusne bolezni Covid-19, pa so se številni neutrudni posamezniki in posameznice ter različna predana podjetja in ustanove prilagodili razmeram in vas povabili na različne zmenke z arheologijo. Tako je več sto obiskovalcev kljub pandemičnim razmeram praznovalo arheologijo pandemiji navkljub!

Tudi v 2021 so številni organizatorji pripravili pestre programe in raznolike brezplačne aktivnosti, ki so potekale v skladu z varnostnimi omejitvami. Na nekaterih aktivnostih ste lahko sodelovali tudi v spletnem okolju, ki je bilo uspešno vključeno v poletno praznovanje arheologije.

Veselimo se tudi letošnjega srečanja na dogodkih pobude EDA 2022, ki danes združuje že več kot 30 evropskih držav!

 

V želji za tudi letošnje, že 4.  srečanje z arheologijo, za (p)oživitev vašega dogodka in ozaveščanje javnosti o arheologiji je na uradni spletni strani EAD in na drugih promocijskih kanalih tudi razširjena možnost promocije aktivnosti! Tudi nova publika, zlasti mlajša, za svoje dejavnosti vedno bolj uporablja različna omrežja in internet. Da bi lahko sledili temu razvoju kulturnih praks in ker se lahko kljub trudu in željam lahko pripeti, da nam ponovno poslabšanje zdravstvenih razmer ali vremenske nevečnosti  preprečijo uresničitev teh ciljev, lahko na uradnem spletnem mestu EAD v razdelku “Spletne vsebine” pripravite digitalne dogodke, ustvarjene posebej za EAD! Ti se bodo odvijali samo v času EAD, torej od. 17.-19. junija 2022, kot so raznovrstna spletna srečanja ali konference v živo, spletni seminarji, intervjuji, posnetki arheoloških najdišč ali obiski v živo itd. Zato vas vabimo k pripravi in dodajanju digitalnih prispevkov vseh vrst: poročila in video posnetke, virtualni ogled ali 3D prikaz, igre itd. Ti bodo na vašo željo ostali tudi tukaj, na Arheoportalu!

 

Vaši dogodki bodo, tako kot vsako leto, objavljeni na spletni strani organizatorja JNA, na spletni strani Arheoportal in na socialnih ter drugih medijih.  

 

Na voljo je tudi promocijska grafika: plakati 40x60 ali A3 ter logotip v slovenščini, ki jih lahko uporabite na prireditvi in pri pripravi lastne promocije. Predlogo za A5 zloženko (.idml in .indd datoteko) ali A3 plakat (.psd datoteko) pa vam posredujemo tudi preko spletne pošte (info@arheoportal.si).

 

Ob prijavi dogodka dodajte 

-2 fotografiji z navedbo avtorice/avtorja

-podatke: 

..naslov

..vrsta aktivnosti

..ključna beseda

..občina in regija

..datum(i) dogodka

.. lokacija

..predvidena publika  (splošna javnost, šolarji, otroci, odrasli, družine)

..dostopnost (za invalidske vozičke, za slabovidne, za gluhe, za osebe z motnjami v duševnem razvoju, dogodek z znakovnim jezikom).

 

Roka za objavo dogodkov sta 30. maj 2022 (posredovanje programa medijem) in 12. junij 2022 (objava na spletnih straneh). 

 

Veselimo se vaših dogodkov!

 

https://journees-archeologie.fr/fru-1806/c-2022/lg-en/accueil

 

 

Želite obuditi spomin na lanskoletne dogodke? Tukaj si lahko ogledate program iz leta 2021.

Program

 

PETEK, 18. 6. 2021

 

ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE VELIKI KAMEN

kje: VELIKI KAMEN          kdaj: PETEK ob 10:00

kaj: predavanje za osnovnošolce

brezplačno

Na Velikem Kamnu, na ledini Dobrova so arheologi odkrili ostanke prazgodovinske in rimskodobne poselitve. Način gradnje, najdbe iz grobov in napisi na nagrobnikih kažejo, da je v naselbini iz konca 1. in prve polovice 2. stoletja prebivalo staroselsko latobiško prebivalstvo. Učencem šole bomo predstavili pomembno kulturno dediščino njihovega šolskega okoliše, ki je v register kulturne dediščine vpisana z EŠD 12093.

organizatorji: Kulturni dom Krško – enota Grad Rajhenburg, Posavski muzej Brežice, OŠ Koprivnica  /  kontakt: zinka.junkar@gradrajhenburg.si 

Lončena hišasta žara, Veliki Kamen, 1. pol. 2. stol. Foto: Gregor Molan, foto: arhiv PMB.

 

  RAZSTAVA OSRČJE PETOVIONE. PTUJ V RIMSKI DOBI

kje: PTUJ, PTUJSKI GRAD    kdaj:  PETEK od 10:00 – 16:00

kaj: ogled razstave, virtualna razstava

brezplačno

 

Vabljeni na  ogled razstave “Osrčje Petovione. Ptuj v rimski dobi.” Razstava je na ogled tudi v virtualni obliki. https://www.burger.si/MuzejiInGalerije/PokrajinskiMuzejPtuj/2021/Petoviona/

organizatorji: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož /  kontakt: iva.ciglar@pmpo.si 

 

 

  ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE KUČAR

kje: KUČAR PRI PODZEMLJU         kdaj:  PETEK ob 17:00

kaj: ogled arheološkega najdišča Kučar s strokovnim vodstvom 

 brezplačno

 

Kučar pri Podzemlju je eno najpomembnejših arheoloških najdišč v Sloveniji. Izkopanine razkrivajo bogato kulturno izročilo Bele krajine in kažejo življenje prazgodovinskih ljudi. Najdišče Podzemelj z gradiščem Kučar ima posebno mesto zlasti v razlagi začetkov in razvoja halštatske kulture. Z vrha hriba je lep razgled na reko Kolpo.

Po najdišču bo vodila dr. Lucija Grahek.

Zbirališče udeležencev bo pri Gostišču Veselič v Podzemlju, nato bo pot vodila na vrh Kučarja, od tam pa skozi Zemelj, mimo cerkve sv. Helene, do Pezdirčeve njive, kjer so leta 2018 odkrili dragocen keltski zlatnik.

organizator: Belokranjski muzej Metlika  /  kontakt: alenka.misja@guest.arnes.si

Pogled z južnega vrha Kučarja proti Otoku, 1975, foto: Janez Dular, hrani: Belokranjski muzej Metlika    

 

Podzemelj, 2021, foto: Petra Brodar, hrani: Belokranjski muzej Metlika

 

 

   ARHEOLOŠKA POT PIVOLA IN RAZSTAVA “KAKO SO ŽIVELI…”

 kje: PIVOLA PRI MARIBORU – Botanični vrt UM      kdaj:  PETEK ob 17:00

kaj: vodstvo po arheološki učni poti Pivola in razstavi “KAKO SO ŽIVELI…”

brezplačno

 

Sprehodite se z nami po poti v preteklost, po arheološki poti skozi železnodobno gomilno grobišče v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru v Pivoli. V dopoldanskih urah si boste lahko preko spleta ogledali krajša filma o najdiščih Poštela in Brinjeva gora, ob 17. uri pa bosta po arheološkem najdišču / arheološki poti Pivola in po razstavi “Kako so živeli…”, ki je v Botaničnem vrtu UM v Pivoli, obiskovalce v živo peljala  Anja Vintar in dr. Matija Črešnar. Lokalno arheološko dediščino je v svojo ponudbo vključila tudi Gostilna Poštela  (Ulica Roberta Kukovca 22, 2000 Maribor), ki bo prvič v praznovanje arheologije vključila tudi ponudbo jedi znamke Heriterra, ki so osnovane na spoznanjih arheologije, arheobotanike in zoologije ter kulinarične dediščine.

Območje Poštele in občine Hoče-Slivnica je poleg drugih arheoloških regij in partnerjev vključeno v projekt Danube’s Archaeological e-Landcapes in Iron Age Danube Route.

Obisk je brezplačen!

organizatorja: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije SR, Oddelek za arheologijo FF UL  /  kontakt: anja.vintar@zvkds.si

Foto: A. Petelinšek/Večer.

 

Potret železnodobne krajine
Sodobne arheološke raziskave Poštele pri Mariboru

 

 

Arheološke raziskave na Brinjevi gori pri Zrečah

 

 

RAZKRITE SKRIVNOSTI PTUJSKE PANORAME. NOVA DOGNANJA O PODOBI OSRČJA RIMSKODOBNE PETOVIONE.

kje: PTUJ, PANORAMA    kdaj:  PETEK ob 17:30

kaj: voden ogled najdišča

brezplačno

 

Vabljeni na strokovno vodstvo po ptujski Panorami, ki ga bodo izvedli Jana Horvat (ZRC SAZU), Andrej Magdič (ZVKDS), Aleksandra Nestorović (PM PO) in Iva Ciglar (PM PO).

Kraj srečanja:  Panorama, Ptuj (zbirališče ob vznožju Panorame, pri informacijski tabli).

organizatorji: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, ZVKDS OE Maribor, ZRC SAZU Inštitut za arheologijo   /   kontakt: iva.ciglar@pmpo.si 

Panorama. Foto: arhiv Občine Ptuj.

 

 

   NOVE ARHEOLOŠKE RAZISKAVE V ŠKOCJANU

kje: PARK ŠKOCJANSKE JAME – MATAVUN 8 (Pr’Nanetovih) in ŠKOCJAN 3 (Delezova domačija)  kdaj:  PETEK ob 18:00

kaj: predavanje in voden ogled najdišča/vasi/zbirke

brezplačno

 

V letu 2020 je na območju vasi Betanja, Škocjan in Matavun potekala gradnja kanalizacijskega omrežja. Ob tem so se izvajale arheološke raziskave, ki z novimi najdbami dopolnjujejo naše vedenje o tem kako je življenje na tem prostoru izgledalo v preteklosti.
Na dogodku vam bomo arheologi predstavili kaj vse se skriva pod našimi nogami – od arhitekturnih ostankov do drobnih najdb. Predstavitvi bo sledil sprehod po vasi Škocjan, kjer je nekoč ležala osrednja naselbina – gradišče. Druženje bomo zaključili z ogledom arheološke zbirke Parka Škocjanske jame.

organizatorji: Park Škocjanske jame, Pokrajinski muzej Koper, Arhej d.o.o.   /   kontakt: spela.prunk@pokrajinskimuzejkoper.si

Kačasta fibula jadransko italskega tipa iz 11.-10. stol. pr. n. št. Foto: J. Skorupan.

Izkopavanja temeljev hiše.

 

   POZNA ANTIKA IN GROBIŠČE LAJH V KRANJU

 kje: BELO PRI KATARINI – domačija Pr’ Lenart      kdaj:  PETEK ob 18:00

kaj: hibridni dogodek – predavanje na lokaciji in prenos po spletu

brezplačno

 

Pozna antika (5. in 6. stoletje) je izrazito dinamično obdobje, ki ga na območju današnje Slovenije zaznamujejo premiki številnih ljudstev. Raznolikost prebivalstva, ki je živelo pri nas, se odraža tudi na grobišču Lajh v Kranju, ki spada med največja grobišča tega časa. V predavanju bodo predstavljena arheološka izkopavanja, ki so potekala že v zgodnjem 20. stoletju, poleg tega pa tudi nadvse bogate in zanimive najdbe, ki nam posredujejo številne podatke o življenju in smrti v pozni antiki.

Dogodek bo potekal v hibridni obliki: predavanje bo v živo na lokacji, predvajano pa bo tudi preko spleta na platformi zoom: https://us04web.zoom.us/j/76677202529?pwd=b3hwZmcxQWdpaElyd3QxcVJsOHI1dz09

 

organizator: domačija Pr’ Lenart na Belem pri Katarini  / kontakt: prlenartovih@gmail.com, 031 712227

 

 

   NOVE RAZISKAVE OPUŠČENE SREDNJEVEŠKE NASELBINE GUTENWERD (OTOK PRI DOBRAVI)

kje: DOBRAVA PRI ŠKOCJANU, OTOK PRI DOBRAVI      kdaj:  PETEK ob 18:00

kaj: predavanje (predstavitev arheoloških terenskih pregledov najdišča na Otoku pri Dobravi marca 2021) in voden ogled najdišča

brezplačno

 

Predavanje bo v 1. nadstropju gasilskega doma Prostovoljnega gasilskega društva Dobrava (Dobrava pri Škocjanu 59, 8275 Škocjan), do katerega je dostop po stopnicah. Temu bo sledil 10-minutni sprehod do najdišča (ali prevoz z lastnim avtomobilom) ter voden ogled najdišča Otok pri Dobravi (pri cerkvi sv. Nikolaja, ob cesti med Dobravo in Šentjernejem).

Priporočena je primerna (bolj robustna) obutev, posebej če bo teren zaradi dežja blaten.

Vabilo PDF

organizatorji: Oddelek za arheologijo FF UL, NMS, ZVKDS, OE Novo mesto, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Prostovoljno gasilsko društvo Dobrava, Župnija Škocjan /  kontakt: tomaz.nabergoj@nms.si

Spomeniško zaščiteni ostanki srednjeveške cerkvice v Gutenwerdu, v ozadju cerkev sv. Nikolaja (foto: Tomaž Nabergoj, NMS).

 DRUŽINA VALERIJCEV IZ PETOVIONE – MED PTUJEM IN SEVERNO AFRIKO

kje: ZOOM    kdaj:  PETEK ob 19:00

 kaj: spletno predavanje

brezplačno

 

Vabljeni na predavanje Roka Rateja (projekt ArcheoDanube, ZVKDS), ki bo potekalo preko zooma.

Povezava Zoom :       https://zoom.us/j/93589307960?pwd=WVpLRC84Q1k4YWxFT1FWaUJLZHEzdz09

Meeting ID: 935 8930 7960
Passcode: 590028

organizatorja: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, ZVKDS SR /  kontakt: iva.ciglar@pmpo.si 

 

 

 

SOBOTA, 19. 6. 2021

 

 

   EMONA. PO RIMSKI LJUBLJANI, KROŽNA ARHEOLOŠKA POT PO SREDIŠČU LJUBLJANE

kje: LJUBLJANA – Arheološki park Emonska hiša     kdaj:  SOBOTA od 10:00 – 20:00

kaj: samostojen ogled

brezplačno

Podajte se na pot po 2000 let stari dediščini Emone. Odkrijte starodavne mestne skrivnosti na krožni poti po rimski Ljubljani. Obiščite Emono v treh arheoloških parkih: Emonska hiša, Zgodnjekrščansko središče in Rimski zid ter na drugih prepoznavnih točkah antičnih spomenikov v Ljubljani, ki so povezavni v dvokilometersko krožno pot. Več

organizator: Arheološki park Emonska hiša, MGML  /   kontakt: info@mgml.si, prijava@mgml.si

Arheološki park Emona. Foto: MGML/Andrej Peunik

 

   EMONA. PO RIMSKI LJUBLJANI, KROŽNA ARHEOLOŠKA POT PO SREDIŠČU LJUBLJANE

kje: LJUBLJANA – Zgodnjekrščansko središče     kdaj:  SOBOTA od 10:00 – 22:00

kaj: samostojen ogled

brezplačno

Podajte se na pot po 2000 let stari dediščini Emone. Odkrijte starodavne mestne skrivnosti na krožni poti po rimski Ljubljani. Obiščite Emono v treh arheoloških parkih: Emonska hiša, Zgodnjekrščansko središče in Rimski zid ter na drugih prepoznavnih točkah antičnih spomenikov v Ljubljani, ki so povezavni v dvokilometersko krožno pot. Več

organizator: Arheološki park Zgodnjekrščansko središče, MGML  /   kontakt: info@mgml.si, prijava@mgml.si

Arheološki park Emona. Foto: MGML/Andrej Peunik

 

   AJDOVSKI GRADEC MED ARHEOLOGIJO IN POEZIJO

kje: BOHINJSKA BISTRICA – Zbirno mesto: Triglavska cesta 8 (blizu železniške postaje)    kdaj:  SOBOTA od 16:00

kaj: voden ogled

brezplačno

S toplino v srcu in kar nekako doma se počutimo vselej, kadar beremo Prešernove verze v uvodu Krsta pri Savici:
„On z njimi, ki še trd’jo vero krivo, beži tje v Bohinj, v Bistrško dolino, v trdnjavo zidano na skalo sivo. Še dan današnji vidiš razvalino, ki Ajdovski se gradec imenuje, v nji gledaš Črtomirovo lastnino.“
Ajdovski gradec danes velja za eno najpomembnejših arheoloških najdišč Bohinja in jugovzhodnega alpskega prostora, ki v zemlji skriva še mnogo sledov tisočletne poselitve.

Več

Zaradi možnosti spremembe ukrepov proti virusu Covid19 ali slabih vremenskih razmer, lahko pride do spremembe datuma ali odpovedi dogodka.

Prijavljene bomo ob posebnih razmerah obvestili vsaj en dan pred dogodkom.

organizator: ArheoAlpe –  zavod za kulturo, izobraževanje in turizem Bohinj  /   kontakt: arheo.alpe@gmail.com, 031 617577 (Mija Ogrin)

 

Ajdovski gradec. Foto: ArheoAlpe/Mija Ogrin

 

   AVE, KUHAJ! DELAVNICA RIMSKE KUHINJE

 kje: ŠKOFJA LOKA – Loški muzej Škofja loka      kdaj:   SOBOTA ob 16:00

kaj: delavnica rimske kuhinje

brezplačno

 

Prenekatere jedi, ki so jih pripravljali stari Rimljani, so za današnji okus dokaj nenavadne. Apicij nam je v svoji kuharski knjigi namreč zapustil številne recepte za jedi, kot so polhi v medu, kuhan noj, polži, pitani z mlekom …
Vas zanima, kako je izgledala rimska kuhinja, kakšno posodje so uporabljali za pripravo hrane, v čem so postregli na gostijah, kakšne so bile slavnostne pojedine in katere sestavine so uporabljali za pripravo jedi?
Vabimo vas, da se nam pridružite na delavnici, kjer bomo skupaj pripravili in degustirali rimske jedi po Apicijevih receptih in nazdravili z mulsumom.
Veselimo se druženja z vami.
AVE!

Delavnica je primerna za odrasle in otroke, starejše od 10 let.

 

organizator: Loški muzej Škofja loka  / kontakt: simona.zvanut@loski-muzej.si

 

 

   ARHEOLOŠKI PARK ZGODNJEKRŠČANSKO SREDIŠČE – DELAVNICE 

kje: LJUBLJANA – Zgodnjekrščansko središče    kdaj:  SOBOTA od 18:00-20:00

kaj: ogled parka, arheološke in ustvarjalne delavnice za družine 

brezplačno

Pridružite se kratkim ogledom ostankov rimskih hiš in kristilnice in se prepustite ustvarjalnosti pri izdelavi mozaikov, oljenk in še česa. Preizkusili se boste lahko tudi v vlogi arheologov in si odpočili v prijetni senci in družbi lepo ohranjenih rimskih mozaikov.

organizator: Arheološki park Zgodnjekrščansko središče, MGML  /   kontakt: info@mgml.si, prijava@mgml.si

Arheološki park – delavnice in ogled. Foto: MGML/Matevž Paternoster

 

   ARHEOLOŠKI PARK ZGODNJEKRŠČANSKO SREDIŠČE – RIMLJANI V LJUBLJANI

kje: LJUBLJANA – Zgodnjekrščansko središče    kdaj:  SOBOTA od 21:00-22:00

kaj: Rimljani v Ljubljani, igrane kostumirane pripovedi

brezplačno

V Zgodnjekrščanskem središču se bo v življenje prebudila speča Emona. Zvoki tamburina bodo predramili štiri rimske duhove. Ti vas bodo vsak s svojo doživeto pripovedjo iz Emone popeljali skozi ostanke nekdanje rimske stanovanjske zgradbe, v zasebne terme, mimo večbarvnih mozaikov, do krstilnice z bazenčkom nekdanje krščanske bazilike.

organizator: Arheološki park Zgodnjekrščansko središče, MGML  /   kontakt: info@mgml.si, prijava@mgml.si

Rimljani v Ljubljani – igrano vodstvo. Foto: MGML/Andrej Peunik

 

   ARHEOLOŠKI PARK ZGODNJEKRŠČANSKO SREDIŠČE

kje: LJUBLJANA – Zgodnjekrščansko središče    kdaj:  SOBOTA od 21:30-23:30

kaj: Tina Drčar: Ujeta resničnost, svetlobna instalacija – samostojen ogled

brezplačno

Ujeta resničnost je nov projekt umetnice Tine Drčar, ki na štirih lokacijah v širšem središču mesta razstavlja pajkove mreže. Groteskno povečane mreže, izdelane s pomočjo niti, vrvic, trakov in sintetičnih tkanin ter osvetljene s pomočjo UV svetlobe, ponazarjajo aktualno resničnost, našo kolektivno ujetost v času in prostoru. Pestre oblike mrež, kot jih poznamo tudi iz narave, sugerirajo različne stopnje družbenih spon, vendar pa lahko v njih prepoznamo tudi simbol naše omreženosti ter iz tega izvirajoče moči. Kot pravi Drčar, želi s projektom opozoriti predvsem na pomen svobode v današnjem času, na njeno ujetost, nakrhanost ter izmuzljivost.

organizator: Arheološki park Zgodnjekrščansko središče, MGML  /   kontakt: info@mgml.si, prijava@mgml.si

Tina Drčar- Ujeta resničnost © Svetlobna gverila

 

 

NEDELJA, 20. 6. 2021

 

   ZGODBE S STIČIŠČA SVETOV PRAZGODOVINE 

kje: NARODNI MUZEJ SLOVENIJE-Muzejska ulica    kdaj:  NEDELJA ob 10:00

kaj: strokovno vodstvo po razstavi

brezplačno

Z Najstarejšimi zgodbami s stičišča svetov odstiramo najbolj oddaljeno in skrivnostno preteklost ozemlja Slovenije, ki jo izpričujejo arheološke najdbe od starejše kamene do bronaste dobe. Spoznali bomo življenje paleolitskih nomadskih lovcev in nabiralcev (neandertalcev in anatomsko modernih ljudi), spremljali bomo stalno poselitev ozemlja Slovenije in začetek pridelovalnega gospodarstva v mlajši kameni dobi, vstopili bomo v njihove naselbine – kolišča in gradišča – in sledili velikim spremembam, ki so jih prinesli bakreno- in bronastodobni metalurški dosežki. V prvem tisočletju pr. Kr. so velike spremembe korenito zaznamovale tako ozemlje Slovenije kot širši evropski prostor. Na začetku tega obdobja so bile državne družbene oblike omejene na vzhodno obrobje Sredozemlja, tam so dosegli tudi velik tehnološki in umetnostni napredek. V tisti čas nas popeljejo Železnodobne zgodbe s stičišča svetov. Z izjemnim arheološkim gradivom iz naših krajev prikazujemo okoliščine, ob katerih se je večina teh pojavov – od zahtevnih metalurških tehnologij in zapletene umetnostne figuralike preko avtohtonih začetkov denarnega gospodarstva in razvoja lokalnih pisav – prenesla in samostojno razvila na ozemlju Slovenije.

Po razstavah Najstarejše zgodbe s stičišča svetov in Železnodobne zgodbe s stičišča svetov vas bosta z zanimivimi in hudomušnimi poudarki popeljala dr. Peter Turk in dr. Boštjan Laharnar.

organizator: Narodni muzej Slovenije  /   kontakt: info@nms.si

 

   PRAZGODOVINSKI TATU V MUZEJU METLIKA

kje: METLIKA – BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA  – pedagoška soba v pritličju metliškega gradu    kdaj:  NEDELJA ob 11:00

kaj: pedagoška delavnica za otroke in družine

brezplačno

Na delavnici bodo udeleženci najprej spoznali glino, ki sodi med najbolj razširjene materiale na svetu. Nato si bodo ogledali arheološke predmete, med njimi tudi prazgodovinski pečatnik ali žig, eno najbolj skrivnostnih orodij, ki so jih našli arheologi v Beli krajini. Prazgodovinski ljudje so z njim odtiskovali barvne vzorce na tkaninah ali se krasili po telesu. Kako so to počeli, bomo preizkusili tudi sami.

organizator: Belokranjski muzej Metlika  /   kontakt: alenka.misja@guest.arnes.si

Odtis pečata na kožo, 2021, foto: Alenka Misja, hrani: Belokranjski muzej Metlika

Fragment pečatnika, Zorenci, sredina 5. tisočletja pr. n. št., d. 5 cm, inv. Št. A 8419, foto: Mateja Černič, hrani: Belokranjski muzej Metlika

 

 

   AJDOVSKE ZGODBE IZ POSAVJA IN DAN AJDOVSKE JAME

kje: NEMŠKA VAS – AJDOVSKA JAMA    kdaj:  NEDELJA ob 16:00

kaj: predavanja in vodstvo

brezplačno

 

Dan Ajdovske jame 2021 bomo povezali z aktivnostmi projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja. V okviru usposabljanja animatorjev v izvedbi Zavoda Skupina Stik, ki poteka v okviru navedenega projekta, bomo obiskovalcem na jasi pred Ajdovsko jamo testno predstavili znanja in veščine prebivalcev , ki so v okoliških krajih živeli v obdobju mlajše kamene in bakrene dobe. Gostili pa bomo tudi arheologinjo Jano Puhar iz Posavskega muzeja Brežice, ki bo predstavila zanimivosti o ajdih v Posavju.

Srečamo se na jasi pred Ajdovsko jamo pri Nemški vasi. V primeru dežja pa na sedežu Zavoda Svibna, Brezovska Gora 19, p. Leskovec.

*Informacije in obvezne prijave: Bernardka Zorko,  031 329 625 do zapolnitve mest

organizator: Zavod Svibna, Posavski muzej Brežice, Mestni muzej Krško  /   kontakt: info@zavod-svibna.si, 

 

 

 

Čeprav so glede omejitev tudi v letošnjem poletju razmere negotove, vas želimo spomniti na cilje, ki jih Evropski Dnevi Arheologije predstavljajo:

Cilj je spodbuditi javnost, da obišče kraje, posvečene arheologiji, kjer se lahko od blizu sreča s strokovnjakinjami in strokovnjaki ter arheološko dediščino ter raziskovanjem. S tem razlogom je glavni cilj dogodka neposredno in pozitivno srečanje z arheologijo. Nedvomno pa je potrebno pri pripravljanju programa upoštevati vsa zdravstvena in higienska priporočila.

V želji na srečanje z arheologijo, za oživitev dogodka in ozaveščanje javnosti o arheologiji je na uradni spletni strani EDA in na drugih promocijskih kanalih tudi razširjena možnost promocije aktivnosti! Tudi nova publika, zlasti mlajša, za svoje dejavnosti vedno bolj uporablja različna omrežja in internet. Da bi lahko sledili temu razvoju kulturnih praks in ker se lahko kljub trudu in željam lahko pripeti, da nam poslabšanje zdravstvenih razmer in morebitna zapiranja ali prepovedi preprečijo uresničitev teh ciljev, lahko na uradnem spletnem mestu EDA v razdelku “Spletne vsebine” pripravite digitalne dogodke, ustvarjene posebej za EDA! Ti se bodo odvijali samo v času EDA, torej od. 18.-20. junija, kot so raznovrstna spletna srečanja ali konference v živo, spletni seminarji, intervjuji, posnetki arheoloških najdišč ali obiski v živo itd. Zato vas vabimo k pripravi in dodajanju digitalnih prispevkov vseh vrst: poročila in video posnetke, virtualni ogled ali 3D prikaz, igre itd.

 

ZA PRIJAVITELJE

Vaši dogodki bodo, tako kot vsako leto, objavljeni na spletni strani organizatorja JNA, na spletni strani Arheoportal in na socialnih ter drugih medijih.

Na voljo je tudi promocijska grafika:

  plakat 40x60  EDA 2021 plakat v pdf datoteki ali v jpg ali pa v A3 formatu .

  logotip z datumom ali   logotip brez datuma v slovenščini, ki jih lahko uporabite na prireditvi in pri pripravi lastne promocije.

  Predlogo za A5 zloženko (.idml in .indd datoteko) ali A3 plakat (.psd datoteko) in uporabljene fonte pa vam posredujemo tudi preko spletne pošte (info@arheoportal.si).

 

 

Ob prijavi dogodka, ki ga pošljete na info@arheoportal.si dodajte sledeče:

-2 fotografiji z navedbo avtorice/avtorja
-podatke:
..naslov
..vrsta aktivnosti
..ključna beseda
..občina in regija
..datum(i) dogodka
.. lokacija
..predvidena publika (splošna javnost, šolarji, otroci, odrasli, družine)
..dostopnost (za invalidske vozičke, za slabovidne, za gluhe, za osebe z motnjami v duševnem razvoju, dogodek z znakovnim jezikom).

Roka za objavo dogodkov sta 30. maj 2021 (posredovanje programa medijem) in 12. junij 2021 (objava na spletnih straneh).

Upamo, da se bodo zdravstvene razmere razvijale ugodno in vas vabimo k sodelovanju na Evropskih Dnevih Arheologije EDA 2021.

Veselimo se vaših dogodkov!

 

 

 

 


 

 

O EVROPSKIH DNEVIH ARHEOLOGIJE V LETU 2020

 

 

Za vse navdušence nad arheologijo in za gurmane lokalne zgodovine, za aktivne raziskovalce preteklosti ter za umirjene ogledovalce razstav, tudi letos so tukaj Evropski Dnevi Arheologije EDA 2020!

 

Ob sproščanju ukrepov zaradi pandemije COVID-19 in v želji po prijetnem kulturnem ter izobraževalnem udejstvovanju vam sporočamo, da so v letošnjem letu posamezniki, društva, kulturne ustanove in zavodi za vas pripravili pester program.

Drage obiskovalke in obiskovalci, z vašim sodelovanjem in upoštevanjem navodil organizatorjev ter priporočil pristojnega ministrstva in NIJZ, si lahko skupaj ustvarimo pester, arheološko obarvan konec meseca junija.

Vabljeni k udeležbi katerega od dogodkov, ki bodo potekali med petkom 19. in nedeljo 21. junija 2020 v različnih krajih po Sloveniji.

 

PETEK, 19. JUNIJ 2020

 • ŠKOFJA LOKA

Lubnik – gora velikanov

Loški muzej

Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka

17:00

Pripovedovalski dogodek 

Brezplačno   

 

V Okroglem stolpu Loškega muzeja je na ogled razstava Lubnik – gora velikanov, na kateri predstavljamo poselitev gore Lubnik v arheoloških obdobjih in je del skupnega projekta muzejev na Gorenjskem Neverjetne gore.

Poznate legendo o nastanku naše priljubljene vzpetine? Ste si že ogledali razstavo v Okroglem stolpu Loškega muzeja, katere rdeča nit je, poleg resnejših arheoloških dejstev, v stripu upodobljena legenda o bratih velikanih, ki sta »glavna krivca« za nastanek Lubnika?

Vabimo vas na dvorišče Loškega muzeja, kjer vas bomo pocrkljali s kratko pripovedko o bratih velikanih, pripovedovala bo pravljičarka Karla B. Rihtaršič.

In ker so stripovske sličice v Loškem muzeju zaživele ne le na razstavi, temveč tudi na uporabnih muzejskih spominkih, kot so bombažne vrečke, kapucarji in dežniki, vam jih bomo ob tej priložnosti predstavili in ponudili na grajski stojnici.

Na grajskem dvorišču je svežega zraka in prostora več kot dovolj, tako da naj vas ne skrbi, lahko bomo ostali na primerni razdalji.

 

 

 • GRAD KROMBERK 

Dom v prazgodovini

Goriški muzej

Grajska cesta 1, 5000 Nova Gorica

19:30

Predstavitev in razstava

Brezplačno

 

Dom v prazgodovini. Predstavili vam bomo notranjosti hiše v železni dobi, ogledali pa si boste lahko tudi manjšo razstavo. Lepo vabljeni!

 

 • PTUJ

I. mitrej

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

Spodnja Hajdina 37a, 2288 Hajdina

17:00 – 19.00

Javno vodstvo

Brezplačno

 

Petoviona sodi med največja središča mitraizma v Evropi. Na Ptuju je bilo doslej odkritih kar pet Mitrovih svetišč. Mitra kot sončni bog bdi nad vesoljskim redom, dnevom in nočjo ter letnimi časi. Rojstvo Mitre, povezano s ponovnim rojstvom sonca, so praznovali v času zimskega solsticija. Povezave med ozvezdji, opisanimi v skrivnostnem kultu Mitre, se odražajo ravno pri zimskih in poletnih solsticijih. Letošnji poletni solsticij bo prav 20. junija.

Ptujski muzej vas vabi na brezplačen ogled dveh mitrejev, svetišč boga Mitre iz 2. in 3. stoletja, kjer vas bo arheologinja Iva Ciglar popeljala skozi življenje Rimljanov v antični Petovioni.

 

 • PLANICA NAD FRAMOM    ODPOVEDANO!!

S Heriterro na EKO IDILI na Pohorju

Turistična in eko kmetija Pri Baronu

Planica 6, 2313 Fram

ODPOVEDANO!!

Arheološko-kulinarični dogodek

 

V prijetnem okolju ekološke turistične kmetije pri Baronu boste lahko ob spremljavi etno-glasbe okusili dediščino kot preplet arheologije, botanike, ekološkega kmetijstva in kulinarike.

Pod okriljem znamke Heriterra so v preteklih letih arheologi, botaniki in specialisti v turizmu ter gostinstvu ustvarili jedi, ki v sebi združujejo razvoj kmetijstva in narave ter prehrane v preteklosti, vse od prazgodovine do srednjega veka. Ob jedeh bodo čutila razvajale tudi dišeče pijače, kulinarični sprehod pa bodo popestrili tudi keramični in kovinski rokodelski izdelki, ki jih je navdahnila arheologija Štajerske.

Sprehodite se z nami skozi tisočletja okusov!

I. del večera (17.00 – 17:30)    Uvod v večer s poznosrednjeveškim eliksirjem za dolgo življenje in ogled ekološke kmetije
II. del večera (17.30 – 18:30)    Predstavitev arheološke dediščine regije, iz katere črpa navdih blagovna znamka HERITERRA (predavanje) in glasbeni program (etno vokalna skupina ZALE)
III. del večera (18.30 – 19:30)    Delavnica priprave prazgodovinskih dobrot – peka kruha iz enozrnice na vročem kamnu in priprava namaza iz divjih rastlin
IV. del večera (19.30 –…)    Degustacijska večerja jedi, ki jih navdihuje arheološka dediščina območja
– Bronastodobna enolončnica s piro in lečo
– Poznosrednjeveška pojedina – v vinu kuhana govedina s suhimi bezgovimi jagodami in divjimi rastlinami, zelenjavna pita
– Dobrote zgodnjega srednjega veka – pirin žepek polnjen z orehi in skuto, omaka iz jagodičevja
– Najstarejša kava – žitna kava z želodom
– Slovanski pridih – lipov čaj
Oranžna ekološka vina (ekološka kmetija Valentan)

Menu na osebo je 30 eur.
Za lažjo organizacijo prosimo za rezervacijo na naslov info@pribaronu.si ali na telefonsko številko 051 317 104.

Za lažjo organizacijo prosimo za rezervacijo na naslov info@pribaronu.si ali na telefonsko številko 051 317 104.

 

 • MARIBOR

Arheološko/lončarsko potovanje v času

– Lončarski Center Bahor

Gosposka 28, 2000 Maribor

17:00

Družabno-izobraževalni dogodek

Brezplačno

 

Novi izzivi, novi začetki! Ob odprtju novega izobraževalnega središča na Gosposki ul. 28 v Mariboru bo Lončarski center Bahor kot član EXARC-a in nosilec blagovne znamke Herittera na prvi dan Evropskih dnevov arheologije 2020 pripravil arheološko / lončarsko potovanje v času. Veliko otvoritev bo spremljal Max Zimani na glinenih inštrumentih in afriških bobnih.

Privoščili vam bomo rimski kruh iz rimskih replik, srednjeveško pivo iz Šaleške pivovarne v replikah srednjeveške Šaleške pivske čaše. Prazgodovinski čaj pa bomo postregli v replikah skodelic iz bronaste dobe s tipičnim presegajočim ročajem.

 • AJDOVSKA JAMA

Skrivnost Ajdovske jame – Jama, od koder izvira vse živo

 Zavod Svibna, Posavski muzej Brežice in Mestni muzej Krško

Brezovska Gora 19, 8273 Leskovec

19:00

Strokovno predavanje

Brezplačno

 

V petek, 19. junija 2020 ob 19. uri vabljeni na predavanje dr. arheoloških znanosti Alje Žorž z naslovom »Skrivnost Ajdovske jame – Jama, od koder izvira vse živo«, ki bo potekalo na jasi pred Ajdovsko jamo.
Ajdovsko jamo so ljudje obiskovali že od 70 000 let pr. n. št. Najrazličnejši raziskovalci so njeno skrivnost poskušali razvozlati od konca 19. stoletja. Ob tokratnem srečanju bo dr. Alja Žorž poskusila pojasniti in oživiti njeno dediščino s pristopom, ki združuje več ved. Skrivnost Ajdovske jame lahko prepoznamo v njenih lastnostih in lastnostih okoliške pokrajine, ki omogočajo, da se v njej odvija nenehen krogotok življenja. Ta predstavlja izmenjavanje smrti in življenja ter plodnih in neplodnih obdobij leta, nenehno rojevanje in preživetje skupnosti. Dr. Alja Žorž bo na modelu razumevanja naravoverske mitične zgodbe, skozi arheološki, antropološki, fenomenološki, etnološki in psihološki vidik, predstavila pomen Ajdovske jame v različnih obdobjih.

Ob predavanju bomo s člani Študijskega krožka Stare pesmi in igre predstavili še stare kresne šege in pesmi.

S seboj prinesite odejo ali drugo sedalo za sedenje na tleh ter kozarec oz. skodelico za napitke. Lahko se nadenete tudi s svetlejša (bela, rumena, sončna ipd. )oblačila, kresni venček ipd…

Vstop prost. Zaradi omejenega števila udeležencev (upoštevanje ukrepov preprečitve ponovnih izbruhov bolezni COVID-19) so predhodne prijave OBVEZNE na svibna1@gmail.com oz. 031 329 625 vsaj do 17. junija 2020.

Podrobnejša navodila za dostop: http://www.ajdovska-jama.si/kako-do-nas/

 

 • PREŠKI VRH, Letni kino na Prežihovi bajti

Šance za zanamce

 – Koroški pokrajinski muzej

Preški vrh 13, 2390 Ravne na Koroškem *

21:00

predstavitev Arheološkega parka Turške šance

Brezplačno

 

Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, je v šol. letu 2019/20 uspešno kandidirala na javnem razpisu Evropskega socialnega sklada preko posredniškega organa RS Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in izvajalca Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS in pridobila Študentski inovativni projekt za družbeno korist – ali krajše projekt ŠIPK z naslovom Arheološki park Turške šance z akronimom »Šance za zanamce«.

Projekt je povezal deset študentov pod vodstvom treh pedagoških mentorjev in dveh strokovnih sodelavk iz lokalnega okolja (9 študentov iz Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter eno študentko iz Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete). Tako so zbrani študentje gradbeništva, arhitekture, gospodarskega inženirstva in arheologije, iz prve in druge stopnje študija, kar kaže na izjemno interdisciplinarnost projekta. V projekt sta vključena tudi dva zunanja partnerja in sicer Občina Ravne na Koroškem in Koroški pokrajinski muzej.

V projektu smo raziskali zgodovinske vire o Turških šancah v Podgori pri Kotljah in ugotovili najverjetnejši izgled stražnih stolpov in palisad, ki so bile konec 15. stoletja postavljene za namen obrambe pred Turki. Območje smo posneli z dronom in geodetskimi metodami. Izdelali smo digitalni 3D model celotnega območja, digitalni 3D model stražnega stolpa in maketo stražnega stolpa in terena s 3D tiskalnikom. Na izbrani šanci smo izvedli arheološki testni izkop. Pripravili smo tudi okvirni finančni načrt rekonstrukcije enega od stolpov s potrebnimi statičnimi izračuni.

Z namenom promocije in predstavitve projekta širši lokalni skupnosti, vabljeni v petek, 19. junija 2020 ob 21.00 uri v letni kino na Prežihovi bajti, Preški vrh 13, na predstavitev, kjer bosta dr. Rok Kamnik in Saša Djura Jelenko v imenu vseh sodelujočih v okviru Evropskih dnevov arheologije EAD 2020 predstavila projekt ŠIPK Šance za zanamce.

* V primeru dežja bo predavanje potekalo Na gradu 2, 2390 Ravne na Koroškem!

 

 • SPLETNI IZZIV

Arheološka dediščina na družbenih omrežjih ”arheološki izziv”

Študentsko Arheološko Društvo

Socialni mediji

petek, 01:00 – nedelja, 23:59

Spletni izziv

Brezplačno

 

Promocija arheološke dediščine preko družabnih omrežij.

Objavljanje arheoloških najdišč in zanimivosti za širšo javnost na družbenih omrežjih.

Študentsko arheološko društvo vabi arheologe in študente arheologije k ”arheološkemu izzivu” oz. k objavljanju arheoloških najdišč ali zanimivosti, vezanih na arheologijo. Izziv poteka tako: v času trajanja Evropskih arheoloških dni naj vsak objavlja poljubno število arheoloških najdišč ali zanimivosti (najmanj tri – zaželena je vsaj ena objava na dan) in pri tem ”nominira” svoje kolege za sodelovanje pri izzivu. Zaželena je tudi nominacija kolegov iz tujine, s čimer se bo izziv z nekaj sreče razširil po vsej Evropi.

Kontakt: studentsko.arheolosko.drustvo@gmail.com ali www.strgalka.si.

 

SOBOTA, 20. JUNIJ 2020

 • ŠKOCJAN PRI DIVAČI, ŠKOCJANSKE JAME

   

  Jame – preprosta zavetišča? Spoznavanje pomena arheoloških jamskih najdišč Škocjana

  – Park Škocjanske jame  

  Matavun 12, 6215 Divača

   

  09:00 – 12.00

  Javno vodstvo

  Brezplačno

   

  Potek poti: Informacijski center parka Škocjanske jame – razgledišče – Tominčeva jama v Veliki dolini – Škocjan – arheološka muzejska zbirka – informacijski center parka.

  Dolžina poti: 2 km

  Škocjan s ponorom Reke v podzemlje ter slikovitimi udornimi dolinami že od nekdaj predstavlja pomemben prostor srečanj. Tokrat se bomo srečali na vodenem sprehodu, tekom katerega bomo spoznavali pomen tega prostora, kot se nam kaže skozi arheološka najdišča.

  Dobili se bomo na informacijskem centru parka Škocjanske jame. Od tam se bomo odpravili do Štefanjinega razgledišča, kjer se odpira razgled preko udornih dolin z Reko vse do Vremščice. Nadaljevali bomo s spustom v Veliko dolino. Na poti bomo videli vhode v manjše jame, iz katerih so znane posamične arheološke najdbe. So bila to priročna zavetišča za mimoidoče skupine, sezonska bivališča ali obredni prostori? Ustavili se bomo pri arheološkem najdišču Tominčeva jama, ki se nahaja v neposredni bližini vhoda Reke v podzemlje. Skušali bomo razumeti kakšen pomen so imele jame v preteklosti in kako jih razumemo danes.

  Iz Velike doline se bomo popeljali z vzpenjačo, nato pa peš nadaljevali še do samega prazgodovinskega gradišča, ki leži na mestu današnje vasi Škocjan. Sredi gradišča se odpira brezno Okroglica, ob kateri se bomo spomnili lokalnih zgodb t.i. škocjanskih kaplancev. Sprehod bomo zaključili z ogledom muzejske zbirke, v kateri bomo zgodbo škocjanskega prostora spoznali še skozi arheološke najdbe.

  Potrebna je terenska obleka in obutev ter zaščitna maska.

  Za lažjo organizacijo prosim sporočite svojo udeležbo na elektronski naslov: spela.prunk@psj-gov.si .

  Zaradi preprečevanja širjenja korona virusa je potrebno imeti s seboj zaščitno masko, ki jo bomo rabili v prostorih muzejske zbirke.

 • PTUJ

III. mitrej

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

K Mitreju 5,  2250 Ptuj

10:00 – 12.00

Javno vodstvo

Brezplačno

 

Petoviona sodi med največja središča mitraizma v Evropi. Na Ptuju je bilo doslej odkritih kar pet Mitrovih svetišč. Mitra kot sončni bog bdi nad vesoljskim redom, dnevom in nočjo ter letnimi časi. Rojstvo Mitre, povezano s ponovnim rojstvom sonca, so praznovali v času zimskega solsticija. Povezave med ozvezdji, opisanimi v skrivnostnem kultu Mitre, se odražajo ravno pri zimskih in poletnih solsticijah. Letošnji poletni solsticij bo prav 20. junija.

Ptujski muzej vas vabi na brezplačni ogled dveh mitrejev, svetišč boga Mitre iz 2. in 3. stoletja, kjer vas bo arheologinja Iva Ciglar popeljala skozi življenje Rimljanov v antični Petovioni.

 

 • LJUBLJANA

Arheološki park Emonska hiša

Muzej in galerije mesta Ljubljane

Mirje 4, 1000 Ljubljana

10:00 – 20:00

Krožna arheološka pot

Brezplačno

 

EMONA. Po rimski Ljubljani. Krožna arheološka pot po središču Ljubljane.

Podajte se na pot po 2000 let stari dediščini Emone. Odkrijte starodavne mestne skrivnosti na krožni poti po rimski Ljubljani. Obiščite Emono v treh arheoloških parkih: Emonska hiša, Zgodnjekrščansko središče in Rimski zid ter na drugih prepoznavnih točkah antičnih spomenikov v Ljubljani, ki so povezani v dvokilometrsko krožno pot.

 • LJUBLJANA

Arheološki park Zgodnjekrščansko središče

Muzej in galerije mesta Ljubljane

Erjavčeva cesta 15, 1000 Ljubljana

10:00 – 22:00

Krožna arheološka pot po središču Ljubljane

Igrano vodstvo za družine

Brezplačno

 

10:00 – 22:00

EMONA. Po rimski Ljubljani, krožna arheološka pot po centru Ljubljane

Podajte se na pot po 2000 let stari dediščini Emone. Odkrijte starodavne mestne skrivnosti na krožni poti po rimski Ljubljani. Obiščite Emono v treh arheoloških parkih: Emonska hiša, Zgodnjekrščansko središče in Rimski zid ter na drugih prepoznavnih točkah antičnih spomenikov v Ljubljani, ki so povezavi v dvokilometrsko krožno pot.

18:00

RIMLJANI V LJUBLJANI, Igrano vodstvo za družine

Drage družine! Obiščite arheološki park Zgodnjekrščansko središče in stopite z nami 2000 let v preteklost. Spoznajte rimskega učitelja, legionarja, matrono in duhovnika ter med ruševinami antične predhodnice Ljubljane izbrskajte zgodbe starodavnega mesta Emone.

21:00

RIMLJANI V LJUBLJANI, Igrano vodstvo

Obiščite arheološki park Zgodnjekrščansko središče in stopite z nami 2000 let v preteklost. Pridružite se Rimljanom in Rimljankam ter med ruševinami antične predhodnice Ljubljane izbrskajte zgodbe starodavnega mesta Emone.

 

 

 • AJDNA NAD POTOKI          !!! Zaradi slabega vremena odpade !!!

Najdišče v poznoantičnem dogajanju

Moste, 4272 Žirovnica

11:00

Javno vodstvo

Brezplačno

 

Vodenje po arheološkem poznoantičnem najdišču Ajdna nad Potoki: Predstavitev najdišča v poznoantičnem dogajanju.

Srečali se bomo pri cerkvi, ki je pokrita. Ker pot do vrha tudi preko nekaj jeklenic, dogodek v primeru dežja odpade.

Ajdna nad Potoki je arheološko najdišče v Karavankah, postavljeno na 1046 m n.m. Bila je večkrat poseljena in ponovno opuščena. V nemirnem in nevarnem poznoantičnem času se je prebivalstvo umikalo iz nižjih na višje ležeče točke, kjer se je v zavetju cerkva nadaljevalo novo življenje. Iz tega časa so ohranjene stavbe, med katerimi je dominirala cerkev, hiše so bile enoprostorne ali dolge, predeljene v več prostorov. Najdbe pričajo o intenzivnem življenju od 4. do konca 6. stoletja, iz 9. stoletja izhajajo posamezne najdbe frankovske in slovanske vojaške opreme.

Predavateljici bosta Barbara Hofman, univ. dipl. arheologinja in ddr. Verena Perko.

!! Vodstvo bo organizirano v primeru suhega vremena in varnega dostopa!

 !!! Zaradi slabega vremena odpade !!!

 

 

 • KAMNIK

Antika skozi vsa čutila

Medobčinski muzej Kamnik

Muzejska pot 3, 1241 Kamnik

18:00 – 22:30

Javno vodstvo

Delavnice

Koncert

Brezplačno

 

18.00-18.45

JAVNO VODSTVO po občasni razstavi

Iskanje Izgubljene rimske poštne postaje z arheologinjo Janjo Železnikar.

18.45-20.30

DELAVNICA Okusi rimske kuhinje

Polona Janežič bo odkrivala skrivnosti rimske kuhinje, predjedi, glavnih jedi in sladic. Kdo je kaj jedel, koliko in kdaj? Kakšne začimbe, meso, priloge, sadje in zelenjavo so uporabljali? Pomagali boste pri pripravi nekaj preprostih jedi. Sledila bo pokušina rimskih jedi.

20:30-21:30

DELAVNICA Rimska modna revija

Naši modeli bodo predstavili nekaj oblačil različnih družbenih slojev. Pavla Peterle Udovič bo razložila pravila oblačenja v rimskem svetu. Na modni reviji bodo manekeni tudi otroci, ki se bodo želeli obleči v rimska oblačila.

21:30-22:30

DELAVNICA IN KONCERT Antična glasbila in glasba

Na blagozvočne inštrumente (aulus, chitara, cornu, … ) bosta zaigrala Matej Prevc in Gašper Kvartič. Vmes pa bosta recitirala v grškem in latinskem jeziku.

 • PTUJ

Osrčje Petovione / Ptuj v rimski dobi

Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož

spletni kanal YouTube

20:00

Vodenje po razstavi

Brezplačno

 

Vabljeni na spletni vodeni ogled razstave OSRČJE PETOVIONE / PTUJ V RIMSKI DOBI, ki bo potekal preko posnetka na YouTube kanalu PMPO (https://www.youtube.com/channel/UCaliiqyb4uUgm2vbpsp3fkw/featured).

 • NOVO MESTO

Žele(z)na dama. Kneginja s Kapiteljske njive

– Dolenjski muzej Novo mesto

Muzejska ulica 7, 8000 Novo mesto

22:00

Vodenje po razstavi

Brezplačno

Vodeni ogled občasne razstave Žele(z)na dama. Kneginja s Kapiteljske njive.Po razstavi, ki je postavljena v Knezovi sobi v Dolenjskem muzeju Novo mesto vas bo vodila kustosinja Petra Stipančič.

 

NEDELJA, 21. JUNIJ 2020

 

 • BELO PRI MEDVODAH

Prazgodovinska gradišča v Polhograjskem hribovju   – mag. Barbara Hofman

Domačija Pr’ Lenart na Belem pri Katarini

Belo 1, 1215 Medvode

19:00

Javno predavanje

Brezplačno

 

Kakšna je bila poselitev Polhograjskega hribovja v prazgodovini? Kaj nam odkrivajo arheološke najdbe in kaj lahko razberemo iz topografije in pisnih arheoloških virov? Vabljeni na predstavitev arheoloških najdišč med Sorškim poljem in Ljubljanskim barjem, kamor vas bo popeljala mag. Barbara Hofman.

Javno predstavitev za širšo javnost organizira Domačija Pr’ Lenart, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena. Z različnimi dejavnostmi odpirajo vrata domačije in nagovarjajo lokalno skupnost.

* V primeru slabega vremena bo dogodek odpovedan.

 

O Evropskih dnevih arheologije

Že leta 2010 je francosko Ministrstvo za kulturo Nacionalnemu inštitutu za preventivne arheološke raziskave (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives oz. INRAP) zaupalo so-organizacijo in promocijo Nacionalnih dnevov arheologije (Journées Nationales de l’Archéologie oz. JNA).
Tridnevni praznik arheologije, ki vsako leto poteka na začetku poletja, združuje vse, ki se ukvarjajo z arheologijo in približujejo javnosti tako zaklade kulturne dediščine kot tudi skrivnosti stroke. Izvajalci arheoloških izkopavanj, raziskovalne organizacije, univerze, muzeji in arheološka najdišča ali parki, laboratoriji, združenja, arhivi in lokalne oblasti se združijo v želji po organizaciji raznolikih dejavnosti za obiskovalce. Pri obveščanju javnosti sodelujejo tako različne Službe za odnose z javnostmi posameznih organizatorjev kot lokalni in nacionalni mediji.
V letu 2019 je želja po praznovanju arheologije prerasla državne meje in v lanskem letu se je Franciji prvič pridružilo še 16 evropskih držav. Med najbolj uspešnimi je bila po zaslugi vseh lanskoletnih organizatorjev dogodkov in aktivnosti ter neutrudnih obiskovalcev prav Slovenija!

O Evropskih dnevih arheologije v Sloveniji

V letu 2019 je 16 sodelujočih organizatorjev (Dolenjski muzej, Goriški muzej, Inštitut in Oddelek za arheologijo in dediščino UP FHŠ -Simonov zaliv, Knjižnica Makse Samsa, Koroški pokrajinski muzej, Loški muzej Škofja Loka, Medobčinski muzej Kamnik, Mestni muzej Ljubljana, Mestni muzej Krško, Posavski muzej Brežice, Oddelek za arheologijo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Tolminski muzej, Zavod Krasen Kras, Zavod Svibna, ZVKDS Center za preventivno arheologijo) ob krovni organizaciji, ki je potekala preko Arheoportala, Slovenskega arheološkega društva in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, med 14. in 16. junijem pripravilo 35 brezplačnih dogodkov, ki se jih je udeležilo preko 1.336 obiskovalcev.
Tudi zaradi tega je krovni organizator INRAP prepoznal praznovanje Evropskih dnevov arheologije 2019 v Sloveniji kot primer dobre prakse in ga na mednarodnem srečanju v Parizu decembra 2019 postavil ob bok najboljšim v Evropi.
V letu 2020 je preštevilne načrte preprečila pandemija COVID-19, med katerimi tudi doživetja arheologije, dediščine in kulture niso izjema. Praznovanje arheologije je, tako kot številne aktivnosti po svetu, poiskalo podporo in priložnosti v digitalnem svetu ter razširilo možnosti sodelovanja preko svetovnega spleta. Zato je letos v evropskem merilu več pozornosti namenjene dogodkom, dostopnim preko spleta. Tako se lahko s pomočjo ključnika #Archeorama in spletne strani https://journees-archeologie.fr/ udeležite spletnih iger ter vodenj ali predavanj v živo, si ogledate videe, podkaste ali dokumentarne filme in zbirke, ki jih pripravljajo tudi druge evropske države.

 

 

 


 

 

Kako pa so Evropski Arheološi dnevi potekali v lanskem letu?

 

EVROPSKI DNEVI ARHEOLOŠKE DEDIŠČINE 2019

 

Topli poletni dnevi in večeri so kot nalašč za raziskovanje nepoznanih krajev in razširjanje obzorja, za potešitev vedoželjnosti in nova spoznanja, za pridobivanje novih, lastnih izkušenj in veselje ob poslušanju zgodb iz preteklosti. V letošnjih junijskih dneh bo pravi čas za dolgo načrtovana potepanja in za navdušenje ob srečanjih, tako nepričakovanih kot tistih, dogovorjenih…

Kmalu imamo takšno srečanje tudi v Sloveniji, gremo namreč na ARHEOLOŠKI ZMENEK s svojo zgodovino! 

Prideš?

 

Arheološki dnevi bodo povsod po Evropi potekali 14., 15. in 16. junija 2019.

Ne glede na to ali ste navdušeni nad zgodovino in arheologijo po svetu ali doma, ali pa le radovedni… Spoznajte raznolike arheološke raziskave z obiskom arheoloških izkopavanj in razburljivo arheološko dediščino tako v muzejskih sobah, raziskovalnih depojih, pod stavbami v mestu in zunaj, med drevesi in travniki!

Arheološke dneve po Evropi skupaj s partnerji usklajuje francoski Nacionalni inštitut za preventivne arheološke raziskave (Inrap).

V letošnjem letu se lahko z arheologijo in arheološko dediščino srečate in podrobneje spoznate v številnih mestih po Sloveniji. Svoje srečanje z arheologijo lahko izberete z obiskom različnih dogodkov po Evropi in v Sloveniji, program pa si lahko ogledate na uradni spletni strani  Journées nationales de l’archéologie 2019  oz.  Archaeology Days 2019 .

Seznam dogodkov, ki so jih za vas pripravili v vaši okolici pa lahko pogledate tudi tukaj:

 

 

petek, 14. junij 2019

 •  Ilirska Bistica, Knjižnica Makse Samsa, 7:00 – 18:00

arheološka razstava

ogled arheološke razstave

Brezplačno

Odbor za varstvo kulturne dediščine UNESCO biosfernega območja Kras in porečja Reke v sodelovanju s Knjižnico Makse Samsa Ilirska Bistrica vas s finančno podporo JZ Parka Škocjanske jame vabijo na priložnostno razstavo. Ta razstava je primer dobre prakse sodelovanja med ljubiteljskim raziskovalcem in stroko. Prikazuje nekaj arheoloških najdb s prazgodovinskih naselbin iz okolice Ilirske Bistrice, ki bodo po končani razstavi prešle v Pokrajinski muzej Koper. Avtorica je Sabina Stambulić Pugelj.

Razstava je na ogled od 13. junija – 27. junija 2019.

 •  Ormož, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, ob 10:00

razstave v razstavni dvorani Grajska pristava

Javno vodstvo po arheoloških prazgodovinskih razstavah.

Brezplačno

Želite izvedeti več o aktualnih arheoloških razstavah in vrhuncih iz naših zbirk? Vodeni ogledi kustosov in avtorjev razstav »Od igrače do žare« in »Gospodarji prehodov« nudijo edinstven vpogled v prazgodovinsko arheologijo Ptuja in Ormoža.

 • Ptuj – Vičava, Center za preventivno arheologijo ZVKDS, ob 10:00 in ob 13:00

depojski prostori in gradivo

Javna predstavitev za širšo javnost.

Brezplačno

Vabljeni na Dan odprtih vrat Oddelka za poizkopavalno obdelavo CPA ZVKDS na Ptuju. Ogledati si bo mogoče depojske prostore Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in v njih hranjeno arheološko gradivo.

 • Dekani, Center za preventivno arheologijo ZVKDS,  10:00 – 13:00

arheološka izkopavanja

Javna predstavitev za širšo javnost.

Brezplačno

Vabljeni na predstavitev arheološkega terenskega dela in ogled arheoloških izkopavanj v Dekanih, ki potekajo v sklopu priprav za drugi tir.

Priporočena je primerna obutev.

 • Zaplana – stolp 52, Center za preventivno arheologijo ZVKDS,  10:00 – 13:00

arheološka izkopavanja

Javna predstavitev za širšo javnost.

Brezplačno

Vabljeni na predstavitev arheološkega terenskega dela in ogled arheoloških izkopavanj na lokaciji stolpa 52 na Zaplani, dela rimske obrambne linije Claustra Alpium Iuliarum. Izkopavanja potekajo v okviru mednarodnega Interreg projekta Claustra+.

Dostop: od Gostišča Mesec na Zaplani se po pešpoti sprehodite po Poti ob rimskem zidu.

Priporočena je primerna obutev.

 •  Ptuj – tržnica Ptuj, ob 18:00

arheološka izkopavanja

Javno predavanje za širšo javnost.

Brezplačno

Skupina STIK vas vabi na ogled arheoloških izkopavanj, ki potekajo na območju tržnice na Ptuju.

Dobimo se pri gostilni Malina, nato pa se v družbi arheologa odpravimo na arheološko najdišče.

Zaradi varnosti je število obiskovalcev omejeno na 15. Prijave se zbirajo do 13. junija na info.sstik@gmail.com ali na 031 715 663.

Priporočena je primerna obutev (gibanje po gradbišču).

V primeru dežja vodstvo odpade, o čemer vas seveda pravočasno obvestimo.

 • Brezovska Gora – Ajdovska jama, ob 19:00

predavanje na prostem

Javno predavanje za širšo javnost.

Brezplačno

Mestni muzej Krško, Posavski muzej Brežice in Zavod Svibna vas vabimo na organizirano strokovno predavanje kustosinje arheologinje Jane Puhar Ajdovske zgodbe v Ajdovski jami: Snovna in nesnovna zapuščina Ajdov v Posavju.

Predavanje bo na terenu oz. v naravi, pred Ajdovsko jamo. Zbirno mesto je na naslovu Brezovska gora 19, 8273 Brezovska Gora, v primeru slabega vremena pa v Mestnem muzeju Krško (Valvasorjevo nabrežje 4, 8270 Krško).

Priporočena je primerna obutev.

 

 • Most na Soči – na Placu, Tolminski muzej, ob 22:00

predavanja in vodstvo na prostem

Javno vodstvo za širšo javnost.

Brezplačno

 

Tolminski muzej vas vabi na voden večerni sprehod po kulturno zgodovinski poti Čez Most po modrost na Mostu na Soči. Pot zaobjema znamenitosti v kraju, poudarek je na predstavitvi bogate arheološke dediščine. Vodstvo bo trajalo približno 2 uri in med drugim vključuje ogled arheološke zbirke v pritličju osnovne šole, kjer so »in situ« ohranjene ostaline železnodobne hiše.

Sprehod po kulturnozgodovinski poti bo brezplačen in izveden v vsakem vremenu, vodil bo arheolog Miha Mlinar.

Dobimo se v petek, 14. 6. 2019, ob 22.00 na Placu (pri bencinski črpalki) na Mostu na Soči.

Priporočena je primerna obutev.

sobota, 15. junij 2019

 • Ilirska Bistica – Knjižnica Makse Samsa, 7:00 – 12:00

arheološka razstava

ogled arheološke razstave

Brezplačno

Odbor za varstvo kulturne dediščine UNESCO biosfernega območja Kras in porečja Reke v sodelovanju s Knjižnico Makse Samsa Ilirska Bistrica vas s finančno podporo JZ Parka Škocjanske jame vabijo na priložnostno razstavo.

Priložnostna razstava je primer dobre prakse sodelovanja med ljubiteljskim raziskovalcem in stroko. Prikazuje nekaj arheoloških najdb s prazgodovinskih naselbin iz okolice Ilirske Bistrice, ki bodo po končani razstavi prešle v Pokrajinski muzej Koper.

Avtorica: Sabina Stambulić Pugelj

Razstava je na ogled od 13. junija – 27. junija 2019.

 • Ljubljana – Arheološki park Emonska hiša in Zgodnjekrščansko središče, MGML, 10:00 – 20:00

arheološko najdišče – arheološka pot

Javno vodstvo za širšo javnost po arheoloških najdiščih.

Brezplačno  

delni dostop za gibalno ovirane

EMONA. Po rimski Ljubljani, krožna arheološka pot po središču Ljubljane. Podajte se na pot po 2000 let stari dediščini Emone. Odkrijte starodavne mestne skrivnosti na krožni poti po rimski Ljubljani. Obiščite Emono v treh arheoloških parkih: Emonska hiša, Zgodnjekrščansko središče in Rimski zid ter na drugih prepoznavnih točkah antičnih spomenikov v Ljubljani, ki so povezavni v dvokilometersko krožno pot.

Na krožno arheološko pot se lahko vključite v Arheološkem parku Emonska hiša (Mirje 4) ali Arheološkem parku Zgodnjekrščansko središče (Erjavčeva 18) od 10:00 do 20:00.

 • Debela griža pri Volčjem Gradu, ob 10:00

prazgodovinsko arheološko najdišče

Javno vodstvo za širšo javnost po arheološkem najdišču.

Brezplačno

Zavod Krasen Kras in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije vabita na javno vodstvo za širšo javnost po prazgodovinskem arheološkem najdišču Debela griža pri Volčjem Gradu.

Očiščeni deli Debele griže z mogočnimi nasipi v suhozidni tehniki omogočajo lepe poglede; svoje pa dodajajo zanimiva kulturna krajina in naravne danosti. Obiskovalci se bodo lahko hkrati seznanili tudi s pestro dejavnostjo Zavoda Krasen Kras in njegovimi načrti za prihodnost.  Vodstvo pa bo z dodatno razlago obogatil dr. Josip Korošec, ki bo predstavil pomen prazgodovinskih utrjenih naselij na primeru Debele griže in v širšem prostoru.

Po gradišču nas bo vodila Sonja Ščuka.

Priporočena je primerna obutev.

 • Šmartno pri Slovenj Gradcu, ob 10:30

cerkev sv. Jurija

Javno vodstvo po cerkvi Sv. Jurija.

Brezplačno

Dogodek je namenjen posameznikom kot tudi družinam.

Vabimo vas, da se nam pridružite na javnem vodstvu po cerkvi Sv. Jurija. Z vami bo arheologinja Koroškega pokrajinskega muzeja Anja Mihelič Pogorelčnik.

Jeseni leta 1993 so arheologi iz ZVKDS, OE Maribor ob zamenjavi dotrajanega tlaka v podružnični cerkvi Sv. Jurija na Legnu naleteli na ruševinske ostanke starejših sakralnih objektov in grobove. Med omenjenimi arheološkimi raziskavami so odkrili dve starejši gradbeni fazi – predromansko in romansko iz 1. pol. 12. stoletja. Iz obdobja 1. polovice 9. do 1. polovice 10. stoletja so bili odkriti temelji zgodnje srednjeveške cerkve. Sočasni staroslovanski grobovi, odkriti ob južni in vzhodni strani te cerkve (26 grobov) glede na pridane grobne najdbe pripadajo ketlaški kulturni skupini oz. mlajši kulturi alpskih Slovanov.

Vrhunsko prezentacijo odkritih arheoloških ostalin s stekleno in ogrevano hodno površino ter klimatiziranim spodnjim prostorom je leta 1994 mojstrsko izvedel arhitekt M. Kovač.

 • Ajdovski gradec, ARHEOALPE, ob 16:00

arheološko najdišče

Javno vodstvo za družine in ustvarjalna delavnica za otroke.

15 € na osebo

Vabljeni na voden ogled Ajdovskega gradca z arheologinjo Mijo Ogrin.

Vzhodno od Bohinjske Bistrice je grič z imenom Ajdovski gradec,  kjer je bila pred 2500 leti ena prvih bohinjskih naselbin.  Ogled Ajdovskega gradca začnemo ob vznožju griča, kjer spoznamo kratko zgodovino Bohinja s poudarkom na železni dobi. Po južni stani se povzpnemo najprej do obzidja, nato pot nadaljujemo do vrh. Z vrha občudujemo lego, razgled in spoznavamo preteklost s pomočjo ilustracij in kopij predmetov. Sprehodimo se po stari naselbini, ustavimo ob razgledni točki na Bitenjsko cerkev in prazgodovinsko grobišče.

Zbirno mesto je na železniški postaji Bohinjska Bistrica ob 16.00 uri.

Prijave in dodatne informacije: arheo.alpe@gmail.com in 031 617577 (Mija Ogrin) ali spletna stran: www.arheoalpe-bohinj.si

Priporočena je primerna obutev.

 • Škofja Loka – Loški muzej Škofja Loka, ob 17:00

razstava in delavnice

Javno vodstvo za družine in ustvarjalna delavnica za otroke.

Brezplačno

Gora velikanov–Lubnik, razstava o škofjeloški gori. Na razstavi bo kustos arheolog Jože Štukl predstavil zgodovino človekove prisotnosti na gori Lubnik. Najstarejše arheološke najdbe sodijo že v čas bakrene dobe. V rimskem obdobju je na gori obstajalo jamsko svetišče, kar je prava redkost na našem prostoru. Ob koncu 6. in v 7. stol. so se v naše kraje začeli naseljevati slovenski predniki, ki so goro tudi poimenovali, kot je izpričano v darilni listini iz leta 973. Danes je gora priljubljena izletniška točka za pohodnike in kolesarje. Po vodstvu bodo otroci v družbi arheologinje Mirjam Jezeršek lahko izdelali ogrlico po vzoru ogrlice iz jame Kevderc na Lubniku. Med ustvarjanjem bodo prisluhnili tudi zgodbam. Razstava je pripravljena v okviru skupnega projekta Neverjetne gore gorenjskih muzejev.

 • Ljubljana – Arheološki park Zgodnjekrščansko središče, MGML,  10:00 – 20:00

arheološko najdišče – arheološka pot

Družinska arheološka delavnica.

Brezplačno  

delni dostop za gibalno ovirane

Arheopeskovnik s Honorato za družine. Rimljanka Honorata vas bo popeljala med ruševine starodavnega mesta Emona. Skupaj boste izdelali mini mozaike, v peskovnikih kot pravi arheologi opravili izkopavanja čisto pravih replik rimskih predmetov in poskusili kulinarične specialitete Emoncev.

Vabljeni v Zgodnjekrščansko središče na Erjavčevi 18 v Ljubljani!

 

 • Medobčinski muzej Kamnik, ob 18:00

muzejske razstave

Javno vodstvo po muzejskih razstavah

Brezplačno

 

Vabljeni na vodstvo po muzejskih razstavah s posebnim poudarkom na skupnem projektu vseh gorenjskih muzejev Neverjetne gore. V okviru vodenja bo posebej izpostavljena in predstavljena arheološka dediščina v Kamniško-Savinjskih Alpah.

Zbirke, razstave in projekt gorenjskih muzejev bo predstavila arheologinja, Janja Železnikar.

 

 • Dobrovo – Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica,  18:00 – 22:00

razstava in delavnice

Ogled razstave in ustvarjalna delavnica za otroke.

Brezplačno

Na Gradu Dobrovo je na ogled razstava Ad sanctos. Arheološke raziskave v cerkvi sv. Lenarta.

Ob 18h bomo za otroke in družine premierno prebrali muzejsko pravljico, ki je del obrazstavnega pedagoškega programa za najmlajše. Skozi zgodbo bo predstavljeno življenje pred približno 500 leti in izvedeli bomo za skriti zaklad. Pravi zaklad si bomo nato na razstavi ogledali, poiskali pa še druge predmete, omenjene v pravljici, in se o njih pogovorili.

 • Novo mesto – Dolenjski muzej Novo mesto,  18:00 – 24:00

razstava in delavnice

Javno vodstvo za družine, predavanja in ustvarjalne delavnice za otroke ter odrasle.

Brezplačno

Dolenjski muzej Novo mesto vas vabi na brezplačen ogled več razstav:

Leon 120 let,

Na dobri poti: arheološke raziskave ob prenovi mestnega jedra Novega mesta v letih 2017 – 18

Josip Germ: spominska razstava

Novomeška kleparska delavnica Agnič

Vabljeni na številne dogodke:

18:00 – 24:00  program za otroke na Muzejskih vrtovih;  18:00 – 22:00  s sprehodi med muzejsko razstavo NA DOBRI POTI, Glavnim trgom ter stalnimi in občasnimi razstavami Dolenjskega muzeja, bomo spoznavali preteklost našega mesta.;  18:00   prazgodovinska in rimska cesta: razstava NA DOBRI POTI, stalna arheološka razstava in Glavni trg,   19:00  17.in 18. stoletje/cesta mačje glave: razstava NA DOBRI POTI, stalna etnološka razstava, Glavni trg in Pugljeva ulica,   20:00  19.stoletje/makadamska cesta, razstava NA DOBRI POTI, razstava LEON 120 let in stalna razstava novejše zgodovine, Glavni trg in Rozmanova ulica;    21:00   1953-2017/cesta po prenovi arhitekta Marjana Mušiča. razstava NA DOBRI POTI, razstava Josip Germ in Glavni trg,   22:00  predstavitev arheoloških raziskav ob prenovi mestnega jedra Novega mesta v letih 2017-18; predavanje dr. Rafko Urankar, vodja arheoloških izkopavani,   23:00  Vodstvo po razstavi NA DOBRI POTI

 • Ptuj – Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, grad Ptuj, ob 19:00

predstavitev 3D rekonstrukcije rimskega mesta

Javna predstavitev za širšo javnost

Brezplačno

 

3-dimenzionalna rekonstrukcija rimskega mesta Poetovio ponuja redek pogled na staro mestno četrt in njene zgradbe. Projekt, ki je v teku, izvajata Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož in Naravoslovnotehniška fakulteta.

Razpis: Sklad za javno štipendiranje, razvoj, invalidnost in vzdrževanje Republike Slovenije; Financiranje: EU, Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

nedelja, 16. junij 2019

 • Belo pri Katarini – Domačija Pr’ Lenart in OzA FF UL, ob 18:00

predstavitev zaščitnih raziskav visokosrednjeveškega gradu

Javna predstavitev za širšo javnost

Brezplačno

Organizator: domačija Pr’ Lenart na Belem pri Katarini, Belo 1, 1215 Medvode

Predavatelj: dr. Andrej Gaspari

Tema: Predstavitev zaščitnih raziskav visokosrednjeveškega gradu na hribu Kašča v Žlebeh nad Medvodami

 

Kakšna je bila poselitev v Polhograjskem hribovju v srednjem veku? Nekaj odgovorov nam odkrivajo tudi arheološke raziskave srednjeveških gradov in utrdb na območju Medvod. Vabljeni na predstavitev zaščitnih raziskav visokosrednjeveškega gradu na hribu Kašča, ki so v okviru praktičnega pouka na Oddelku za arheologijo ljubljanske Filozofske fakultete potekale v letu 2018. Izsledki so potrdili izhodiščno domnevo, da gre za lokacijo Starega Jeterbenka.

O EVROPSKIH ARHEOLOŠKIH DNEVIH

Evropski arheološki dnevi so namenjeni spodbujanju in širjenju znanja o arheoloških raziskavah, zbirkah in dediščini, »od izkopavanj do muzeja«. Glavni namen tega večdnevnega dogodka je pritegniti novo občinstvo, ki še ne pozna arheologije ter se srečati z vsemi, ki se želijo o tem podrobneje poučiti ali se spoznati z arheologijo čisto od blizu.

Zato v Evropskih arheoloških dnevih, ki bodo potekali 14., 15. in 16. junija 2019, sodelujejo vsi, ki so udeleženi v svetu arheologije, od raziskovalcev do muzejev in depojev, arheologinj in arheologov v preventivni arheologiji, na arheoloških najdiščih in pri predstavljanju pridobljenih znanj javnosti.

Nacionalne dneve arheologije, dogodek, ki ga je spodbudila francoska vlada, organizira Francoski Nacionalni inštitut za preventivne arheološke raziskave (INRAP). To) je javna ustanova v okviru francoskega Ministrstva za kulturo, ki je z več kot 2.000 zaposlenimi posamezniki in z raziskovalci največja preventivna arheološka raziskovalna struktura v Franciji in ena prvih v Evropi.

Ta dogodek se je od prve izvedbe v Franciji leta 2010 že občutno razširil, njegova deveta ponovitev, 15., 16. in 17. junija 2018, je namreč privabila več kot 200.000 obiskovalcev v 660 sodelujočih mest. V Franciji je to vodilni nacionalni dogodek, ki je posvečen arheologiji v Evropi. (spletna stran: https://journees-archeologie.fr/).

14., 15. in 16. junija bodo praznovali deseto izdajo »Nacionalnih arheoloških dni v Franciji (JNA)«. V želji, da bi temu dogodku podelili vse, kar si zasluži, so se odločili razširiti Arheološke dneve v več evropskih držav.

Spletna stran journees-archeologie.fr je odprta za sodelovanje vseh evropskih držav, kjer so dostopni tudi vsi pripravljeni programi in dogodki.

Vabljeni na številne arheološko obarvane dogodke širom Slovenije in Evrope, ki se bodo odvili v čast naši preteklosti in njenim raziskovalcem ter predvsem arheološki dediščini in njenemu raziskovanju, predstavljanju in ohranjanju…

Vsi dogodki v vseh državah so na ogled tudi na spletni strani https://journees-archeologie.fr/c-2019/lg-en/slovenia/Home.

Lepo vabljeni!