Dan bronaste dobe 2018

Dan bronaste dobe 2018 bo v organizaciji Inštituta za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU potekal 5. decembra 2018, v Dvorani Zemljepisnega muzeja na Gosposki 16, od 8.30 dalje.

Program

Peter Turk, Ukradeno in ponovno pridobljeno bodalo z Iga

Bine Kramberger, Aktualne raziskave bronastodobnih naselbin v Pohorskem Podravju, odkritih ob gradnji avtoceste (izkopavanja ZVKDS, OE Maribor med leti 1997 in 2006)

Bine Kramberger, Miha Murko, Malečnik pri Mariboru v srednji bronasti dobi (izkopavanja ZVKDS, OE Maribor v letih 2002, 2005 in 2006)

Barbara Brezigar, Poznobronastodobna naselbina na Trati pri Škofji Loki – zaščitna izkopavanja leta 2018

Mija Ogrin, Poljanca na Zadnjem Voglu

Maja Bricelj, Poznobronastodobna poselitev pod Konjiško goro

Primož Pavlin, Sneža Tecco Hvala, Žiga Šmid, Poznobronastodobni depo iz Vovkove Loke v Trbovljah

Borut Toškan, Katia Francesca Achino, Arheozoološke raziskave na Monkodonji

Lars Zver, Sandra Potušek, Elena Bužan, Katia Francesca Achino, Borut Toškan, Arheogenomska analiza cervidne kosti z bronastodobne naselbine Monkodonja pri Rovinju (Hrvaška)

Morda vam bo všeč tudi...