Arheologija v letu 2018 – dediščina za javnost

ARHEOLOGIJA v letu 2018 – dediščina za javnost
Strokovno srečanje Slovenskega arheološkega društva
Ljubljana, Narodni muzej Slovenije – Metelkova
3.–4. april 2019

ARHEOLOGIJA v letu 2018_program (pdf)
Arheologija v letu 2018_zbornik (pdf)

SREDA, 3. april 2019
9.00 –11.30 PREDSTAVITVE
Anja Hellmuth Kramberger, Sebastian Müller, Maja Čuka
Gradina Monbrodo (HR) -raziskave na istrskem gradišču med letoma 2016-2018
Barbara Brezigar
Arheološko izkopavanje na Trati pri Škofji Loki
Lucija Grahek, Otmar Kovač
Arheološka izkopavanja na Pezdirčevi njivi v Podzemlju
Borut Križ, Petra Stipančić
Arheološko izkopavanje v Novem mestu, Kapiteljska njiva
Boštjan Laharnar, Edisa Lozić, Jure Kusetič, Benjamin Štular
Raziskovanje prazgodovinske krajine pri Knežaku in Šembijah
Manca Omahen
Arheološke raziskave na najdišču Črnomelj -Čardak
Mitja Pergar
Pugled pri Starem Logu -Prazgodovinska naselbina Rigelj
Branko Kerman
Arheološke raziskave na najdišču Nova tabla II (motorični park) pri Murski Soboti
Janja Železnikar
Pozna bronasta doba na Kamniškem (razstava)
Janja Železnikar
Pedagoški programi s pridihom lokalnih posebnosti in prilagoditve za otroke in odrasle s posebnimi potrebami
Matej Draksler
Arheološke raziskave v Križankah v Ljubljani
11.30 –12.00 ODMOR ZA KAVO
12.00 –14.30 PREDSTAVITVE
Matjaž Jenko
Arheološke raziskave na Prešernovi cesti v Ljubljani
Mojca Fras, Neža Žitko, Rok Bremec
Slovenska cesta – vzhod
Iva Jennie Roš, Rene Masaryk
Arheološke raziskave ob gradnji in arheološko izkopavanje na Dalmatinovi ulici v Ljubljani
Mojca Fras, Jana Stehlikova
Portorož pomol ULFPP
Barbara Brezigar
Ptuj – Rabelčja vas
Luka Rozman, Maruša Urek, Ana Kovačič
Ajdovščina (arheološko najdišče Castra) – nove raziskave
Rok Klasinc, Alenka Julijana Klasinc, Mojca Fras
Ljubljana – Vegova 7-KGBL
Jure Krajšek, Maja Bausovac
Muzejski trg v Celju – prezentacija rimske vile
Maja Bausovac
Arheološki izkop na območju povezovalnih hodnikov za novo razstavišče na Muzejskem trgu v Celju
Manca Omahen
Arheološke raziskave na Vergerijevem trgu v Kopru
Manca Omahen
Nove raziskave v koprski stolnici
14.30 –15.00 ODMOR ZA KAVO
15.00 –17.00 SKUPŠČINA SAD

ČETRTEK, 4. april 2019
9.00 –11.00 PREDSTAVITVE
Mitja Pergar
Prispevek k poznavanju prazgodovinske in srednjeveške poselitve med Bohorjem in reko Savo v Občini Krško
Edisa Lozić, Manfred Lehner, Benjamin Štular
Poselitev jugovzhodnoalpske regije v zgodnjem srednjem veku
Rok Klasinc, Alenka Julijana Klasinc
Kolomban – Purgar
Marija Ogrin
Poljanica na Zadnjem Voglu
Andrej Gaspari
Zaščitne raziskave visokosrednjeveškega graduna hribu Kašča v Žlebeh nad Medvodami
Gregor Gruden
Kamnik – Glavni trg 2018
Iris B. Zidanšek, Martin Horvat
Arheološke raziskave pred Univerzo v Ljubljani
Miha Mlinar
Arheološki testni izkop na gradu Gewerkenegg v Idriji
Matjaž Mori, Gašper Rutar
Arheološka interpretacija geofizikalnih meritev v cerkvah
Vesna Merc, Matej Draksler
Čemšenik -Cerkev Marijinega vnebovzetja
Mitja Pergar
Topografski prispevek k poznavanju avstrijskih utrdb v Občini Ribnica
11.00 –11.30 ODMOR ZA KAVO
11.30 –13.00 PREDSTAVITVE
Sašo Porenta, Primož Stergar, Lucija Grahek
Vir pri Stični – Prazgodovinsko svetišče?
Primož Stergar, Rok Žižek
Ložnica pri Celju – arheološke raziskave v letu 2018
Sašo Porenta, Primož Stergar
Krka –Gradiček – novo zgodnjesrednjeveško arheološko najdišče
Primož Stergar, Rok Žižek
Cerkev sv. Martina Velenje – arheološka raziskava ob širitvi cerkve
Andrej Gaspari, David Badovinac, Borut Mavrič, Matej Draksler, Maks Merela, Sašo Poglajen
“Morje 2018”: dokumentiranje arheoloških najdišč na odprtem morju severozahodno od Pirana in začetne ugotovitve o razbitini ladje EŠD 29403
Uroš Košir
3D dokumentiranje dediščine prve svetovne vojne za potrebe prijave na UNESCO seznam svetovne dediščine
Saša Čaval, Ljubica Srdić, Ljiljana Vrućinić, Radmilo Pekić
Kontinuiteta funerarnih prostorov v Hercegovini: “od paleolita do Tita” in do danes
Saša Čaval, Alessandra Cianciosi, Diego Calaon, Krish Seetah
Preliminarne arheološke raziskave karantenske postaje na otoku Flat Island, Mauritius
13.00 –13.45 ODMOR ZA KAVO
13.45 –15.00 PREDSTAVITVE
Maja Lavrič, Matjaž Mori,Tina Nanut, Nika Veršnik
Mednarodni projekt Claustra+ -Benete
Maja Lavrič, Matjaž Mori
Mednarodni projekt Claustra+ – Selo pri Robu
Benjamin Štular
Predstavitev projekta”ARIADNEplus”
Martin Horvat, Matija Skrt, Polona Janežič, Metka Štrajhar
Obdelava arhivov arheoloških najdišč v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane
Teja Gerbec
Razstava Ad sanctos. Arheološke raziskave v cerkvi sv. Lenarta v Dolnjem Cerovem
Aleksandra Nestorović, Eva Ilec, Andrej Preložnik
Muzejske inspiracije-sodobne kreacije
15.00 ZAKLJUČEK SREČANJA

Morda vam bo všeč tudi...