Gabrovčev dan 2019

Gabrovčev dan 2019 bo potekal v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova, v četrtek, 17. 1. 2019. Dogodek organizira Slovensko arheološko društvo, v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije, Oddelkom za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (I. razred).

Kot je bilo napovedano, želimo vsako leto obravnavati po eno izmed halštatskih skupin, kot jih je opredelil prof. Gabrovec v svojih temeljnih člankih, pri čemer je težišče na predstavitvah novih izkopavanj, raziskav in znanstvenih dognanj.

Tretje takšno srečanje, ki je načrtovano za četrtek, 17. januarja 2019, bo posvečeno notranjsko-kraški kulturni skupini (glej program – pdf datoteka). Sledimo torej začrtanemu cilju, da bomo »v ciklu štirih ali petih let z novimi spoznanji bistveno dopolnili naše znanje o halštatski kulturi in s tem – v Gabrovčevem smislu – doprinesli k boljšemu razumevanju naše davne preteklosti in morda tudi sedanjosti«.

Kraj dogajanja: Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana

Konferenčna dvorana (1. nadstropje)

Organizacijski odbor:

dr. Peter Turk, akad. zasl. prof. dr. Biba Teržan in doc. dr. Matija Črešnar

 

 

Morda vam bo všeč tudi...