Gabrovčev dan 2020

Halštatske kulturne skupine na območju Slovenije / Hallstatt cultural groups in Slovenia.

Svetolucijska kulturna skupina / Cultural group of Sv. Lucija
(četrtek, 16. januarja 2020, Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana)

Program srečanja

09:30
Barbara Ravnik (NMS)
Predrag Novaković (SAD)
Biba Teržan (SAZU)

09:45
Miha Mlinar
Oris poselitvene slike svetolucijske skupine – nova najdišča in spoznanja

10:30
Sneža Tecco-Hvala, Drago Svoljšak, Janez Dular
Most na Soči – nove raziskave naselbine
iz starejše železne dobe

11:00
Patricija Bratina
Grgarsko gradišče – arheološke raziskave v letu 2005

11:30
Serena Vitri, Susi Corazza
Pozzuolo nell´ambito del Friuli nell´evoluta età del ferro

12:00
Odmor

12:30
Ana Kruh
Prazgodovinsko grobišče v Kobaridu: raziskave v letu 1979

13:00
Boštjan Laharnar, Patricija Bratina, Drago Svoljšak
Jelenšek pri Godoviču

13:30
Tina Nanut
Depojske najdbe – kultna mesta pozne bronaste in železne dobe

14:00
Miha Mlinar, Boštjan Laharnar
Gradec pri Krnu – kultno mesto?

14:30
Odmor

15:00
Paul Gleirscher
Carinzia and the South-Western Areas in the Early Iron Age. Some Aspects

16:30
Luka Repanšek
Venetsko pišoče zaledje Mosta na Soči

16:00
Zaključna diskusija

17:00
Skupna večerja v Hotelu Park

(Poleg referentov so vabljeni tudi drugi udeleženci. Zaradi rezervacije so potrebne predhodne najave na peter.turk@nms.si. Dodatni udeleženci ceno večerje , ca. 10 €, poravnajo v restavraciji.)

VABILO in PROGRAM Gabrovčev dan 2020 pdf

 

Morda vam bo všeč tudi...