Predavanja šestih mladih doktorjev znanosti

Slovensko arheološko društvo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem in Podiplomska šola ZRC SAZU vabijo na predavanja šestih mladih doktorjev znanosti:

dr. Anja Hellmuth Kramberger
dr. Maja Jerala
dr. Bine Kramberger
dr. Anja Ragolič
dr. Tjaša Tolar
dr. Josip Višnjić

Predavanja bodo v prostorih Zemljepisnega muzeja, Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana.

8.11. ob 17.00
Josip VIŠNJIĆ, Arhitekturni razvoj srednjeveških istrskih fevdalnih utrdb. Nekaj primerov.
Doktorat: Arhitekturni razvoj srednjeveških istrskih fevdalnih utrdb. Uporaba »arheološke in arhitekturne« metode pri analizi razvoja utrdb, UP Koper 2018. Mentor ddr. Mitja Guštin, somentorica dr. Zrinka Mileusnić.

13.11. ob 16.00
Anja RAGOLIČ, Nagrobniki vojaškega in civilnega prebivalstva Petovione
Doktorat: Rimski napisi Petovione – nagrobniki civilnega in vojaškega prebivalstva. PŠ ZRC SAZU Ljubljana 2015. Mentorja dr. Jana Horvat in dr. Milan Lovenjak.

20. 11. ob 16.00
Maja JERALA, Novi rezultati raziskav Herkulovega svetišča v Celju
Doktorat: Herkulov tempelj in svetišče v Celju: peripterni in psevdoperipterni templji v Sloveniji, FF Ljubljana 2017. Mentor dr. Bojan Djurić.

29.11. ob 16.00
Tjaša TOLAR, Arheobotanika, veda o nekdanjem okolju in prehrani
Doktorat: Arheobotanične raziskave na najdiščih z Ljubljanskega barja. BF Ljubljana 2011. Mentor dr. Katarina Čufar.

6.12. ob 16.00
Bine KRAMBERGER, Nova spoznanja o poselitvi in tehnoloških dosežkih poznoneolitskih in zgodnjeeneolitskih skupnosti v 5. tisočletju pr. n. št. v severovzhodni Sloveniji
Doktorat: Naselbinske strukture in keramični zbiri v petem tisočletju pred našim štetjem v severovzhodni Sloveniji, FF Ljubljana 2014. Mentor dr. Mihael Budja.

12.12. ob 16.00
Anja HELLMUTH KRAMBERGER, Lokostrelci železne dobe – od Črnega morja do Bližnjega vzhoda, Karpatskega bazena in jugovzhodnega predalpskega prostora
Doktorat: Bogenschützen des Pontischen Raumes in der Älteren Eisenzeit. Typologische Gliederung, Verbreitung und Chronologie der skythischen Pfeilspitzen, FU Berlin 2008. Mentor dr. Biba Teržan.

predavanja (pdf)

Morda vam bo všeč tudi...