Strokovno srečanje: Arheološka dediščina Slovenije od osamosvojitve-varovanje in prezentacija

I. razred za zgodovinske in družbene vede Slovenske akademije znanosti in umetnosti in Slovensko arheološko društvo vljudno vabita na strokovno srečanje ob evropskem letu kulturne dediščine

Arheološka dediščina Slovenije od osamosvojitve – varovanje in prezentacija

Dvorana SAZU, Novi trg 3, Ljubljana, v četrtek, 22. novembra 2018, ob 9.30 uri.

Program

9.30 – 11.00
Pozdravni nagovor / uvod
Bojan Djurić (Odd. za arheologijo FF UL): Kako misliti arheološko dediščino
Danijela Brišnik in Mihela Kajzer (ZVKDS, enota Celje in enota Maribor)): Pravno varstvo arheološke dediščine in njegovo izvajanje
Peter Turk (Narodni muzej Slovenije), Arheološka dediščina v muzejih

11.00 – 11.30 odmor

11.30 – 13.00
Anton Velušček (Inštitut za arheologijo ZRC): Kolišča na Ljubljanskem barju in UNESCO
Peter Kos (Narodni muzej Slovenije): Claustra Alpium Iuliarum – ad Pirum (Hrušica)
Irena Lazar (Odd. za arheologijo/dediščino, FHŠ, UP): Arheološki park Simonov zaliv v Izoli

13.00 – 13.30 odmor

13.30 – 15.30
Miha Mlinar (Tolminski muzej): Čez Most po modrost
Borut Križ (Dolenjski muzej): Novo mesto – primer dolgoletnih arheoloških izkopavanj: rezultati, problemi, perspektive
Danijela Brišnik (ZVKDS, enota Celje): Prezentacija arheološke dediščine v urbanem okolju.
Dimitrij Mlekuž (CPA/ OA FF UL): Arheološka dediščina v 21. stoletju: priložnosti in dileme

Zaključna diskusija

Morda vam bo všeč tudi...