Spletni vprašalnik o ZAPOSLOVANJU na področju ARHEOLOGIJE V SLOVENIJI

Klub alumnov Oddelka za arheologijo FF UL je pripravil je pripravil spletni vprašalnik na temo zaposlovanja na področju arheologije v Sloveniji. Vprašalnik je namenjen ugotavljanju načinov zaposlovanja v arheologiji ter prisotnosti morebitnih nepravilnosti, ki se na tem področju pojavljajo. Na drugi strani pa ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih v arheologiji, tako s finančnega, socialnega kot tudi osebnega vidika.

Vse, ki opravljajo delo na področju arheologije, v Klubu alumnov prosijo, da z izpolnjevanjem pripravljenega vprašalnika pomagajo pri zbiranju potrebnih podatkov na to temo. Analiza zbranih podatkov bomo predstavljena v reviji Arheo, glasilu Slovenskega arheološkega društva, predvsem pa bo služila kot izhodišče za pripravo srečanja, namenjenega diskusiji o prekarnem delu in drugih težavah pri zaposlovanju v arheologiji, ki bo organizirano v sodelovanju Kluba alumnov Oddelka za arheologijo in Slovenskega arheološkega društva.

 

Izpolnjevanje vprašalnika je mogoče do 17. maja.

 

Vprašalnik je popolnoma anonimen, odgovori pa bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene (statistična obdelava in predstavitev rezultatov).

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje pri reševanju vprašalnika in sodelovanju pri iskanju morebitnih rešitev.

Klub alumnov  Oddelka za arheologijo FF UL

 

 

Morda vam bo všeč tudi...